GHSS OKM

6,7,8 மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பம் (முன்பதிவ

கீழ் கண்ட பள்ளிகளில் பயின்ற அல்லது பயிலும் மாணவ-மாணவியர் மட்டும் விண்ணப்பிக்கும்மாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்
மயிலேறி பாளையம், ஒத்தக்கால்மண்டபம், அரசம்பாளையம், வழுக்குப்பாறை, தொப்பம் பாளையம்
மாம்பள்ளி, ஒக்கிலி பாளையம்,  கிணத்துக்கடவு

  இனம் *
  SCSTMBCBCOther

  பாலினம் *
  MaleFemale

  பிறந்த தேதி *

  முகவரி:

  கதவு எண்

  வீதி பெயர்

  Select your area

  Pincode

  சேர விரும்பும் பயிற்று மொழி *
  TamilEnglish

  முன்பு பயின்ற வகுப்பு *
  567

  சேர விரும்பும் வகுப்பு *
  678

  பெற்றோர் மற்றும் மாணவ-மாணவியர் கவனத்திற்கு மேற்காண் Online விண்ணப்ப பதிவு, சேர்க்கைக்கான முன்பதிவு மட்டுமே. பள்ளியின் மூலம் பின்னர் தெரிவிக்கப்படும் தேதியில் Original விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்திசெய்து உரிய சான்றிதழ்களை பள்ளியில் ஒப்படைத்த பின்னரே சேர்க்கை உறுதி செய்யப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.